Zorgaanbod

Efficient Zorg & Welzijn

Persoonlijke verzorging

Met de juiste ondersteuning en verzorging kan een patiënt nog prima op zichzelf wonen. Efficiënt Zorg biedt deze zorg, zeven dagen per week

Lees meer

Voorbeelden van persoonlijke verzorging zijn:

– Hulp bij aan- en uitkleden;

– Wassen en douchen;

– Aan- en uittrekken van steunkousen;

– Hulp bij verplaatsen met of zonder hulpmiddelen;

– Hulp met eten.

 

Waak- en slaapdiensten

Efficiënt Zorg is erop ingericht om waakdiensten te verzorgen van 23.00u tot 07.00u. Bij een waakdienst blijft de verpleegkundige bij de cliënt thuis. Slaapdiensten worden eventueel verzorgd voor cliënten die ’s nachts angstig of onrustig zijn.

 

Nachtzorg

Bij geplande nachtzorg bezoeken de verpleegkundigen de cliënt op een of meer afgesproken tijdstippen in de nacht. Het gaat hier veelal om korte zorgmomenten, zoals het verschonen van incontinentiemateriaal en of controlemomenten voor verwarde en dementerende ouderen.

Het kan hierbij ook simpelweg gaan om de cliënt te helpen om naar de wc te gaan of om een controle of alles in orde is.

De verzorgende of verpleegkundige gaat in op de hulpvraag van de cliënt. Deze wordt onder andere ondersteunt bij:

– Het in en uit bed helpen;

– Lichamelijke verzorging;

– Het toedienen van medicatie;

– Wisselligging om doorliggen te voorkomen;

– Gereedmaken voor het slapen gaan;

– Toiletgang;

– Eten en drinken.

Nachtzorg is met name bestemd voor terminale, chronisch zieke en psychogeriatrische cliënten.

Visie op mantelzorg

Bij Efficiënt Zorg draait het niet alleen om directe cliëntzorg, wij besteden tijd aan de mensen rondom de cliënt. Regie op eigen leven, kan beginnen in een hechte samenwerking met mantelzorgers die dicht bij de cliënt staan. Wij zorgen ervoor dat de mantelzorger niet alleen staat en in het zorgproces betrokken wordt door de wijkverpleegkundige. Wij hebben misschien verschillende rollen, maar een gelijkwaardige relatie, waarbij het belang van de cliënt voorop staat. Voor de samenwerking met mantelzorgers gebruiken wij het SOFA model. Op deze manier voelt de mantelzorger zich serieus genomen en kunnen wij door hecht samen te werken de zorg aanpassen op de behoefte van de cliënt.

Kosten en indicatie

U krijgt een indicatie via onze verpleegkundige, met deze indicatie wordt de verzorging vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. De kosten worden hierbij betaald vanuit de basisverzekering. U betaald geen eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Deze zorg heeft geen invloed op het “eigen risico”.

Efficient Zorg & Welzijn

Verpleging

Onze verpleegkundigen geven graag de beste zorg in uw eigen omgeving, dit kan tijdelijk zijn of na een ziekenhuisopname voor langere tijd.

Lees meer

Verpleegkundige hulp omvat onder meer:

– Begeleiding bij ernstige ziekte;

– Begeleiding bij medicatie gebruik;

– Wondverzorging en het voorkomen van wonden (bedlegerigheid);

– Toedienen van injecties;

– Verwisselen van een katheter;

– Medicatie via infuus;

– Oogdruppelen;

– Advisering over hulpmiddelen;

– Bemiddeling met andere instanties;

– Coördinatie van zorg.

 

Verpleegkundige hulp is op alle dagen van de week beschikbaar, indien nodig ook ’s avonds en ’s nachts.

 

Kosten en indicatie

U heeft een indicatie nodig van onze verpleegkundige. Met deze indicatie, wordt de verpleegkundige hulp vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat de zorgverzekeraar de zorg vergoedt vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK)

Efficient Zorg & Welzijn

Revalidatie & Herstel

Efficiënt Zorg & Welzijn begeleidt mensen die letselschade hebben opgelopen, of anderszins in een revalidatietraject zijn terecht gekomen.

Lees meer

Wij lokaliseren in samenwerking met de cliënt de fysieke en mentale klachten. Voor het uitvoeren van specialistische hulpverlening werken wij met een veelvoud van specialisten:

– Wondverpleging;

– Stomaverpleging;

– Ergotherapeut;

– Longverpleegkundige;

– Voedingsdeskundige;

– Psycholoog;

– Fysiotherapeut.

 

Door deze ondersteuning zorgen wij ervoor dat de cliënten de optimale zorg krijgen, voor het fysieke en mentale herstel. Bij eventueel blijvend letsel wordt er naar oplossingen gezocht om hiermee te leren leven.

Efficient Zorg & Welzijn

Begeleiding

Wanneer u of uw gezinslid moeite heeft om contact te maken met anderen of kost het u teveel moeite om de dagelijkse activiteiten te regelen?

Lees meer

alliatieve zorg probeert een vorm van continue zorg te bereiken die het lijden verzacht van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in een ver gevorderd stadium van hun ziekte zijn.

Wij bieden palliatieve zorg aan op een professionele grondslag. Dit doen wij in samenwerking met een gespecialiseerde ketenpartner, met name op het gebied van het sedatieve traject.

De zorg omvat:

– Lichamelijke fysieke verzorging met het accent op het bevorderen van het comfort;

– Psychologische zorg, het helpen aanvaarden;

– Zorg voor de omgeving, zoals de familie of de partner om het te kunnen verwerken;

– Existentiële zorg op verzoek van de patiënt. Gelovige of morele duiding geven.

Hoewel palliatieve zorg nu erkend en gesubsidieerd wordt (mits medisch verantwoord), gebeurd veel van de hulpverlening op vrijwillige basis. Vormen van zorg kunnen zowel in het ziekenhuis als thuis aangevraagd worden.

Kosten en indicatie

Deze zorg valt onder vergoeding van uw zorgverzekeraar. De verpleegkundige stelt hiervoor een indicatie op. Tijdens het gesprek aan huis, kan de palliatief verpleegkundige u hier meer over vertellen.

Efficient Zorg & Welzijn

Paliatieve zorg

Palliatie betekent verzachten van het lijden. Palliatieve zorg staat in contrast met curatieve zorg wat medisch en verzorgend handelen is.

Lees meer

Palliatieve zorg probeert een vorm van continue zorg te bereiken die het lijden verzacht van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in een ver gevorderd stadium van hun ziekte zijn.

Wij bieden palliatieve zorg aan op een professionele grondslag. Dit doen wij in samenwerking met een gespecialiseerde ketenpartner, met name op het gebied van het sedatieve traject.

De zorg omvat:

– Lichamelijke fysieke verzorging met het accent op het bevorderen van het comfort;

– Psychologische zorg, het helpen aanvaarden;

– Zorg voor de omgeving, zoals de familie of de partner om het te kunnen verwerken;

– Existentiële zorg op verzoek van de patiënt. Gelovige of morele duiding geven.

Hoewel palliatieve zorg nu erkend en gesubsidieerd wordt (mits medisch verantwoord), gebeurd veel van de hulpverlening op vrijwillige basis. Vormen van zorg kunnen zowel in het ziekenhuis als thuis aangevraagd worden.

Kosten en indicatie

Deze zorg valt onder vergoeding van uw zorgverzekeraar. De verpleegkundige stelt hiervoor een indicatie op. Tijdens het gesprek aan huis, kan de palliatief verpleegkundige u hier meer over vertellen.

Efficient Zorg & Welzijn

Huishoudelijke verzorging

Efficiënt Zorg biedt uitkomst wanneer huishoudelijke activiteiten te zwaar of moeizaam worden. Onze medewerkers komen bij u langs.

Lees meer

Efficiënt Zorg biedt uitkomst wanneer huishoudelijke activiteiten te zwaar of te moeizaam worden. Onze professionele medewerkers komen bij u langs om volledige ondersteuning te bieden bij het schoonhouden van uw huis, de verzorging van de was etc. Het uitgangspunt is om een vaste medewerker op een vaste dag en tijdstip het werk te laten doen.

U kunt zich bij ons aanmelden en wij nemen al uw zorgen weg. U kunt een email sturen naar info@efficientzorg.nl of het online contactformulier invullen. Wij nemen de aanvraag in behandeling bij de desbetreffende gemeente.

Wat hebben wij u onder andere te bieden:

Na het ontvangen van de bevestiging van de gemeente, wordt er binnen 24uur contact met u opgenomen. Als het om een nieuwe aanvraag gaat volgt er zo spoedig mogelijk een persoonlijk huisbezoek om de zorgvraag met u door te nemen en vast te leggen.

Wij vinden het van belang dat u zich prettig voelt bij onze organisatie en daarom zoeken wij altijd een medewerker die bij u past en waar u zich prettig bij voelt, rekening houdend bijvoorbeeld met uw culturele achtergrond.

U ontvangt van ons de hulp, die u zelf in huis wegens omstandigheden niet meer kunt doen. Afhankelijk van wat er noodzakelijk en afgesproken is, maken wij u huis schoon, verzorgen het was- en strijkgoed, verzorgen de broodmaaltijd en wordt het bed opgemaakt.

Kortom wij zorgen ervoor dat u hele huishouden weer op orde komt.

Wordt u een dagje ouder, dan ondersteunen wij u in de vorm van advies en instructie over het huishoudelijke werk. Bij ons staat u altijd centraal en kunt u altijd terecht voor een luisterend oor. Wij vinden een kopje koffie of thee met een gesprek op zijn tijd net zo belangrijk als een schoongemaakt huis.

Zorgdossier

De zorgconsulent komt bij u op huisbezoek, maakt kennis met u en bespreekt uw wensen. De afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk zorgdossier, dat bij u thuis wordt achtergelaten eventueel bijgewerkt en bijgehouden.

Kosten en indicatie

Zoals hierboven vermeld heeft u een indicatie nodig van de gemeente waarin u woont. Met deze indicatie, wordt de huishoudelijke ondersteuning vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte hiervan. U vraagt de indicatie aan bij het WMO-loket van uw gemeente (wij kunnen daarin ondersteunen).